artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 111/2011

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1485/5, położonej w Opatowie.
artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 109/2011

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 110/2011

w sprawie powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej na terenie Miasta i Gminy Opatów zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 108/2011

w sparwie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku
artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 107/2011

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomosci oznaczonej Nr ewidencyjnymi 1708/1 i 1708/2, położonej w Opatowie