artykuł nr 11

Uchwała Nr XVI/98/2011

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
artykuł nr 12

Uchwała Nr XVI/97/2011

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2012 na obszarze Gminy Opatów.
artykuł nr 13

Uchwała Nr XVI/96/2011

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2011-2024
artykuł nr 14

Uchwała Nr XVI/95/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 15

Uchwała Nr XV/94/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok