artykuł nr 36

Uchwała Nr XII/73/2011

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2011 rok
artykuł nr 37

Uchwała Nr XI/72/2011

w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Strzyżowicach
artykuł nr 38

Uchwała Nr XI/71/2011

w sprawie zawarcia kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej położonej w Zochcinku
artykuł nr 39

Uchwała Nr XI/70/2011

w sprawie przenaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1485/5 położonej w Opatowie.
artykuł nr 40

Uchwała Nr XI/69/2011

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników.