artykuł nr 1

ogłoszenie I przetargu na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Balbinowie
artykuł nr 2

I przetarg na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1485/5 o powierzchni 1583 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 23177 , rodzaj użytku Bi.
artykuł nr 3

Ogloszenie II przetarg

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1. Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, przy ul. Widok, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 199 i 200 o łącznej powierzchni 1340 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie
artykuł nr 4

ogłoszenie II przetargu na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1172/7 o powierzchni 251 m2 , dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Opatowie – Wydział Ksiąg Wieczystych KW Nr 31310 , rodzaj użytku B.
artykuł nr 5

Ogłoszenie przetargu na sprzedaż...

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż