artykuł nr 1

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów za 2012 rok

artykuł nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek...

artykuł nr 3

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek...

artykuł nr 4

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O...

artykuł nr 5

Uchwała Nr 47/2013 Regionalnej Izby Obrachunkowej...