artykuł nr 11

Uchwała Nr 154/2011 Regionalnej Izby...

w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Opatów na lata 2012 - 2024
artykuł nr 12

Uchwała Nr 153/2011 Regionalnej Izby...

w sprawie opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 13

Uchwała Nr 155/2011 Regionalnej Izby...

w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 130/2011

w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012 - 2024
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 127/2011

w sprawie: projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2012 rok