artykuł nr 76

Uchwała Nr XXV/168/2012

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji projektu w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
artykuł nr 77

Uchwała Nr XXV/167/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych
artykuł nr 78

Uchwała Nr XXV/166/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych
artykuł nr 79

Uchwała Nr XXV/165/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych
artykuł nr 80

Uchwała Nr XXV/164/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych