artykuł nr 86

Uchwała Nr XXIII/158/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/12 położonej w Opatowie.
artykuł nr 87

Uchwała Nr XXIII/157/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/11 położonej w Opatowie.
artykuł nr 88

Uchwała Nr XXIII/156/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/10 położonej w Opatowie.
artykuł nr 89

Uchwała Nr XXIII/155/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/9 położonej w Opatowie.
artykuł nr 90

Uchwała Nr XXIII/154/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/8 położonej w Opatowie.