artykuł nr 91

Uchwała Nr XXIII/153/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/6 położonej w Opatowie.
artykuł nr 92

Uchwała Nr XXIII/152/2012

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/5 położonej w Opatowie
artykuł nr 93

Uchwała Nr XXIII/151/2012

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzeziu
artykuł nr 94

Uchwała Nr XXIII/150/2012

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Opatów
artykuł nr 95

Uchwała Nr XXIII/149/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania stawek i opłat dodatkowych za parkowanie oraz sposobu ich parkowania