artykuł nr 101

Uchwała Nr XXIII/143/2012

w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Opatów na 2012 rok
artykuł nr 102

Uchwała Nr XXIII/142/2012

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2011.
artykuł nr 103

Uchwała Nr XXII/141/2012

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającycm jest Gmina Opatów.
artykuł nr 104

Uchwała Nr XXII/140/2012

w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanych, położonych w Kobylanach i Kobylankach
artykuł nr 105

Uchwała Nr XXII/139/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia do oddania w użyczenie nieruchomości zabudowanej, położonej w Opatowie przy ul. Sempołowskiej.