artykuł nr 121

Uchwała Nr XX/123/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 122

Uchwała Nr XX/122/2012

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic 1-go Maja, H. Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego.
artykuł nr 123

Uchwała Nr XX/121/2012

w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów
artykuł nr 124

Uchwała Nr XIX/120/2012

w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Brzeziu
artykuł nr 125

Uchwała Nr XVIII/119/2012

zmieniająca uchwałę Nr L/416/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu Targowisk Miejskich w Opatowie.