artykuł nr 46

Uchwała Nr XXVIII/196/2012

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
artykuł nr 47

Uchwała Nr XXVIII/195/2012

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 48

Uchwała Nr XXVIII/194/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokosci wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.
artykuł nr 49

Uchwała Nr XXVIII/193/2012

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2012-2024
artykuł nr 50

Uchwała Nr XXVIII/192/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok