artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 324/2012

zmieniajace zarządzenie w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) rachunkowości projektu systemowego "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania dzieci w klasach I - III w Gminie Opatów"
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 320/2012

w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 316/2012

w sprawie Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 323/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 325/2012

w sprawie: określenia terminów wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem spedaży na terenie Gminy Opatów