artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 295/2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. Kościuszki.
artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 294/2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. Wąskiej.
artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 293/2012

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. 1 Maja.
artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 288/2012

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2012 rok
artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 282/2012

w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz Administratora Systemu Informatycznego