artykuł nr 1

artykuł nr 2

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

artykuł nr 3

Uchwała Nr 54/2014 Regionalnej Izby Obrachunkowej...

w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Opatów za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami
artykuł nr 4

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2013 ROK

artykuł nr 5

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O...

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU