artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 443/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 439/2013

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2014 rok
artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 442/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie przy ul. Legionów
artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 438/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 430/2013

w sprawie zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie