artykuł nr 56

Zarządzenie Nr 437/2013

w sprawie powołania komisji odbioru: "Budowy kładki pieszo jezdnej w Opatowie."
artykuł nr 57

Zarządzenie Nr 436/2013

w sprawie powołania komisji odbioru zadania p. n.: "Rozbudowa, przebudowa, i budowa targowiska z przynależną infrastrukturą techniczną, budowa zbiornika na scieki sanitarne oraz parking w miejscowości Opatów"
artykuł nr 58

Zarządzenie Nr 435/2013

w sprawie powołania komisji odbioru: Budowy terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym w Zochcinku gm. Opatów
artykuł nr 59

Zarządzenie Nr 434/2013

zmieniająca zarządzenie w w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2013 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. "Wyprawka Szkolna".
artykuł nr 60

Zarządzenie Nr 431/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok