artykuł nr 66

Zarządzenie Nr 427/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/15, położonej w Opatowie.
artykuł nr 67

Zarządzenie Nr 426/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/6, położonej w Opatowie.
artykuł nr 68

Zarządzenie Nr 425/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/5, położonej w Opatowie.
artykuł nr 69

Zarządzenie Nr 423/2013

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza.
artykuł nr 70

Zarządzenie Nr 424/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Lipowej.