artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 422/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 421/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 420/2013

w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie
artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 419/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 416/2013

w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2013 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. "Wyprawka Szkolna".