artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 418/2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 417/2013

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego
artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 415/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 589, położonej w Karwowie.
artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 414/2013

w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 588, położonej w Karwowie.
artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 413/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 2041/3, położonej w Opatowie przy ul. Szydłowieckiego