artykuł nr 86

Zarządzenie Nr 406/2013

w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej przekazanej w użyczenie, położonej w Wąworkowie.
artykuł nr 87

Zarządzenie Nr 405/2013

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa ora wypoczynku dzieci i młodzieży.
artykuł nr 88

Zarządzenie Nr 404/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/15, położonej w Opatowie.
artykuł nr 89

Zarządzenie Nr 403/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/5, położonej w Opatowie.
artykuł nr 90

Zarządzenie Nr 402/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/6, położonej w Opatowie.