artykuł nr 96

Zarządzenie Nr 396/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Nikisiałce Dużej.
artykuł nr 97

Zarządzenie Nr 395/2013

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym - wypoczynek w okresie wakacji 2013
artykuł nr 98

Zarządzenie Nr 394/2013

w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektora instytucji kultury dla których organizatorem jest Gmina Opatów oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
artykuł nr 99

Zarządzenie Nr 393/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 100

Zarządzenie Nr 392/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/6, położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów.