artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 485/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 480/2013

w sprawie utworzenia funduszu nagród na rok 2013
artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 478/2013

w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność Gminy Opatów.
artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 482/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie.
artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 481/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok