artykuł nr 101

Zarządzenie Nr 391/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/15, położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów.
artykuł nr 102

Zarządzenie Nr 390/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/5, położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów
artykuł nr 103

Zarządzenie Nr 389/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1261, położonej w Opatowie.
artykuł nr 104

Zarządzenie Nr 388/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/10, położonej w Opatowie.
artykuł nr 105

Zarządzenie Nr 383/2013

w sprawie delegowania przedstawiciela do udziału w zgromadzeniu publicznym