artykuł nr 106

Zarządzenie Nr 387/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Podolu.
artykuł nr 107

Zarządzenie Nr 385/2013

w sprawie powołania Komisji ds. wyboru ofert na zakup sprzetu do rekonstrukcji historycznych mieczy, hełmów, namiotu oraz butów dla grupy rycerskiej w ramach projektu "Zakup namiotu i strojów historcznych dla grupy rekonstrukcyjnej "dofinansownego z Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
artykuł nr 108

Zarządzenie Nr 384/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 109

Zarządzenie Nr 382/2013

w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki Sekretarza Gminy do występowania w imieniu Gminy w czasie nieobecności Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 110

Zarządzenie Nr 386/2013

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.