artykuł nr 111

Zarządzenie Nr 381/2013

w sprawie powołania Zespołu do prowadzenia bieżącej kontroli jakości wydawanych posiłków pod kątem ich urozmaicenia i kaloryczności
artykuł nr 112

Zarządzenie Nr 380/2013

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie
artykuł nr 113

Zarządzenie Nr 379/2013

w sprawie zarządzenia wyborów do organu jednostki pomocniczej Gminy Opatów - Sołtysa w sołectwie Okalina - Kolonia
artykuł nr 114

Zarządzenie Nr 377/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 115

Zarządzenie Nr 376/2013

w sprawie przyjęcia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzetu silnikowego oraz zasad rozliczania zużycia paliw przez pojazdy i urządzenia eksploatacyjne w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy opatów.