artykuł nr 116

Zarządzenie Nr 378/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomosci oznaczonej Nr ewidencyjnym 1060/11 i 1062/7, położonej w Opatowie.
artykuł nr 117

Zarządzenie Nr 374/2013

w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe.
artykuł nr 118

Zarządzenie Nr 375/2013

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2013 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym Tworzenie warunków do ograniczania spożywania alkoholu i zażywania substancji psychoaktywnych poprzez zagospodarowanie czasu wolnego w formie zajęć wychowawczych, sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu miasta i Gminy Opatów.
artykuł nr 119

Zarządzenie Nr 372/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Karwowie.
artykuł nr 120

Zarządzenie Nr 371/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie ul. 1 Maja.