artykuł nr 26

Zarządzenie Nr 468/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1261, położonej w Opatowie.
artykuł nr 27

Zarządzenie Nr 467/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 321/3, położonej w Karwowie.
artykuł nr 28

Zarządzenie Nr 466/2013

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Opatowie oraz ogłoszenia jej wykazu
artykuł nr 29

Zarządzenie Nr 465/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 321/1, położonej w Karwowie.
artykuł nr 30

Zarządzenie Nr 464/2013

w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Opatów na utrzymanie dróg-ulic gminnych w sezonie zimowym 2013/2014 na terenie miasta Opatów.