artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 463/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/15, położonej w Opatowie.
artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 462/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/6, położonej w Opatowie.
artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 461/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/5, położonej w Opatowie.
artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 460/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2041/3, położonej w Opatowie.
artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 459/2013

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 768/3, położonej w Opatowie.