artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 440/2013

w sprawie utworzenia na terenie miasta i gminy Opatów Zastępczych Miejsc Szpitalnych w razie wystąpienia sytuacji kryzysowych, zaistnienia zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny.
artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 455/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 458/2013

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia nieruchomości położonych w Opatowie
artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 445/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 441/2013

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego