artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 454/2013

w sprawie upoważnienia Pani Anny Dziarmagi Dyrektora Przedszkola Publicznego w Opatowie do podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie oraz podejmowania wszelkich czynności ...
artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 453/2013

w sprawie powołania komisji odbioru: zadania dot. rozbudowy, nadbudowy i zmiany konstrukcji dachowej budynku szatniowo - magazynowego ...
artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 451/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 321/3, położonej w Karwowie.
artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 450/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 321/1, położonej w Karwowie.
artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 452/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 768/3, położonej w Opatowie.