artykuł nr 46

Zarządzenie Nr 448/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 71, położonej w Brzeziu.
artykuł nr 47

Zarządzenie Nr 447/2013

w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej, oznaczonej Nr ewidencyjnym 1261 w udziale 5/6 części przeznaczonej do zbycia położonej w Opatowie.
artykuł nr 48

Zarządzenie Nr 449/2013

w sprawie zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
artykuł nr 49

Zarządzenie Nr 446/2013

w sprawie zmiany składu osobowego Społecznej Komisji Mieszkaniowej
artykuł nr 50

Zarządzenie Nr 444/2013

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia położonej w Opatowie