artykuł nr 51

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu

artykuł nr 52

informacja

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu 02 kwietnia 2013 r. zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń wykazy nieruchomości do wydzierżawienia.........
artykuł nr 53

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 marca...

artykuł nr 54

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 20 marca...

artykuł nr 55

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu