artykuł nr 11

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
artykuł nr 12

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 13

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE Podaje do wiadomości, że na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
artykuł nr 14

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r z późniejszymi zmianami) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE Podaje do wiadomości, że na żądanie Zarządu Dróg Powiatowych, ul. Lipowska 2, 27-500 Opatów zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
artykuł nr 15

Informacja

Burmistrza Miasta i Gminy Opatów