artykuł nr 1

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1261
artykuł nr 2

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Karwowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321/3
artykuł nr 3

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Karwowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 321/1
artykuł nr 4

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 1. Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, przy ul. Partyzantów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 935/5 o powierzchni 931 m2 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opatowie KW Nr KI1T/00024254/3, rodzaj użytku Bi.
artykuł nr 5

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2041/3 o powierzchni 1560 m2 dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św. – IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Opatowie KW KI1T/00024551/5, rodzaj użytku RII.