artykuł nr 1

Uchwała Nr XLVI/364/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 2

Uchwała Nr XLVI/363/2013

uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych
artykuł nr 3

Uchwała Nr XLVI/362/2013

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
artykuł nr 4

Uchwała Nr XLVI/361/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognazy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013-2028
artykuł nr 5

Uchwała Nr XLVI/360/2013

w sprawie udzielenia przez Gminę Opatów poręczenia kredytu zaciągniętego przez PGK i M Spółka z o.o. w Opatowie