artykuł nr 56

Uchwała Nr XXXX/309/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 57

Uchwała Nr XXXX/308/2013

w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 223 i 364 położonej w Nikisiałce Dużej.
artykuł nr 58

Uchwała Nr XXXX/307/2013

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 791/1 położonej w Opatowie.
artykuł nr 59

Uchwała Nr XXXX/306/2013

w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 676/8 położonej w Opatowie.
artykuł nr 60

Uchwała Nr XXXX/305/2013

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 588, 589 położonej w Karwowie.