artykuł nr 61

Uchwała Nr XXXX/304/2013

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2041/4 położonej w Opatowie.
artykuł nr 62

Uchwała Nr XXXX/303/2013

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 2041/3 położonej w Opatowie.
artykuł nr 63

Uchwała Nr XXXX/302/2013

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Opatów na lata 2013-2016
artykuł nr 64

Uchwała Nr XXXX/301/2013

w sprawie zaciągnięcia kredytu w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania: "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami - Opatów ul. Sempołowskiej"
artykuł nr 65

Uchwała Nr XXXX/300/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu i zabezpieczenia jego spłaty