artykuł nr 21

Uchwała Nr XLIV/344/2013

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1538/3 położonej w Opatowie.
artykuł nr 22

Uchwała Nr XLIV/343/2013

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1537/1 położonej w Opatowie.
artykuł nr 23

Uchwała Nr XLIV/342/2013

w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1538/3 położonej w Opatowie.
artykuł nr 24

Uchwała Nr XLIV/341/2013

zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 - 2028
artykuł nr 25

Uchwała Nr XLIV/340/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok