artykuł nr 31

Uchwała nr XLIV/334/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 32

Uchwała Nr XXXXIII/333/2013

zmieniajaca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2013 - 2028
artykuł nr 33

Uchwała Nr XXXXIII/332/2013

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadania z zakresu dróg publicznych powiatowych
artykuł nr 34

Uchwała Nr XXXXIII/331/2013

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2013 rok
artykuł nr 35

Uchwała Nr XXXXIII/330/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad usytuowania na terenie Gminy Opatów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.