artykuł nr 36

Uchwała Nr XXXXIII/329/2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Opatów do Lokalnej Grupy Działania Powiatu Opatowskiego
artykuł nr 37

Uchwała Nr XXXXIII/328/2013

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 768/3 położonej w Opatowie.
artykuł nr 38

Uchwała Nr XXXXIII/327/2013

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 321/3 położonej w Karwowie.
artykuł nr 39

Uchwała Nr XXXXIII/326/2013

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 321/1 położonej w Karwowie.
artykuł nr 40

Uchwała Nr XXXXIII/325/2013

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 71 położonej w Brzeziu.