artykuł nr 1

Protokół Nr XLVI/2013

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 19 grudnia 2013 roku
artykuł nr 2

Protokół Nr XLV/2013

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 27 listopada 2013 roku
artykuł nr 3

Protokół Nr XLIV/2013

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 23 października 2013 roku
artykuł nr 4

Protokół Nr XXXXIII/2013

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 20 września 2013 roku
artykuł nr 5

Protokół Nr XXXXII/2013

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 20 sierpnia 2013 roku