artykuł nr 1

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek...

artykuł nr 2

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek...

artykuł nr 3

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2014 ROK

artykuł nr 4

Uchwała Nr 51/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej...

artykuł nr 5

Uchwała Nr 42/2015 Regionalnej Izby Obrachunkowej...