artykuł nr 96

Zarządzenie Nr 589/2014

w sprawie oddania w najem garażu przy ul. 1 Maja w Opatowie
artykuł nr 97

Zarządzenie Nr 604/2014

w sprawie składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2014 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna"
artykuł nr 98

Zarządzenie Nr 608/2014

w sprawie uzupełnienia składu Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej na terenie Gminy Opatów.
artykuł nr 99

Zarządzenie Nr 612/2014

w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia części nieruchomości położonej w Opatowie
artykuł nr 100

Zarządzenie Nr 611/2014

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 71, położonej w Brzeziu.