artykuł nr 1

Uchwała Nr IV/17/2014

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029
artykuł nr 2

Uchwała Nr IV/16/2014

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 3

Uchwała Nr IV/15/2014

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 4

Uchwała Nr IV/14/2014

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2014 - 2029
artykuł nr 5

Uchwała Nr IV/13/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok