artykuł nr 1

Protokół Nr IV/2014

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 30 grudnia 2014 roku
artykuł nr 2

Protokół Nr III/2014

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 11 grudnia 2014 roku
artykuł nr 3

Protokół Nr II/2014

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 5 grudnia 2014 roku
artykuł nr 4

Protokół Nr LIX/2014

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 27 października 2014 roku
artykuł nr 5

Protokół Nr I/2014

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 1 grudnia 2014 roku