artykuł nr 1

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU

artykuł nr 2

Wykazy osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku.

artykuł nr 3

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis w 2015 roku.

artykuł nr 4

Uchwała Nr 39/2016 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

artykuł nr 5

Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów za 2015 rok