artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 245/2015

w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie części nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 1292 położonej w Opatowie
artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 232/2015

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objetych dofinansowaniem na rok 2016
artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 243/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok
artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 236/2015

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 231/2015

zmieniające Regulamin wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie