artykuł nr 6

Zarządzenie Nr 244/2015

w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym (wypoczynek i zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych 2016, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w 2016 roku
artykuł nr 7

Zarządzenie Nr 242/2015

w sprawie powołania Komisji odbioru zadania dotyczącego remontu hydrantów na terenie Miasta i Gminy Opatów
artykuł nr 8

Zarządzenie Nr 241/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 729/10 położonej w Opatowie
artykuł nr 9

Zarządzenie Nr 240/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 404/2, położonej w Jałowęsach
artykuł nr 10

Zarządzenie Nr 239/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/15, położonej w Opatowie