artykuł nr 51

Zarządzenie Nr 193/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2043/2, położonej w Opatowie
artykuł nr 52

Zarządzenie Nr 189/2015

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania do użytku inwestycji pn "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Oficjałów-Wąworków."
artykuł nr 53

Zarządzenie Nr 194/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/15, położonej w Opatowie
artykuł nr 54

Zarządzenie Nr 192/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/10, położonej w Opatowie
artykuł nr 55

Zarządzenie Nr 196/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 71 położonej w Brzeziu